Loading...

FAYDALI BAĞLANTILAR

TÜRKİYE, COĞRAFİ KONUMU SAYESİNDE YABANCILAR İÇİN DOĞU VE BATIYI BİRLEŞTİREN DOĞAL BİR KÖPRÜDÜR.

Bu durumun en önemli nedeni, Türkiye'nin jeopolitik önemidir. Göç rotaları dikkate alındığında, Türkiye coğrafi konumu sayesinde yabancılar için doğu ve batıyı birleştiren doğal bir köprüdür. Başka bir neden de Türkiye'nin artan ekonomik gücü ve siyasi istikrarıdır. Türkiye'nin "geçiş ülkesi" pozisyonu, son yıllarda göç hareketleri bakımından değişmiştir ve ülkemiz aynı zamanda bir "hedef ülke" haline gelmiştir.

Bu bağlamda, göç sorunlarının etkin yönetimi bakımından, dünyadaki örnekleri gibi, insan haklarına odaklanan, strateji ve mevcut politikaları geliştiren ve uygulayan kalifiye personele ve sağlam bir altyapıya sahip olan etkili bir kurumsal yapıya ihtiyaç vardır. Bu nedenlerle, Türkiye göç konusunda daha etkili politikalar belirlemek ve uygulamak için yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin en önemlisi, 11.04.2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunudur.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, etkili bir sığınma ve göç yönetimini sağlam bir yasal temele oturtarak göçmenler ve uluslararası sığınmacıların haklarını güvence altına almıştır. Bu kanunla, göçmen ve mülteci haklarının yasal çerçevesi uluslararası standartlara uydurulmuştur. Bu kanunla 81 ilde, 148 ilçede ve yurtdışında Göç Genel Müdürlükleri örgütlenmesi de amaçlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü, yıllık göç raporları, göç istatistikleri, makaleler ve kitaplara ilişkin kapsamlı veriler içeren aşağıdaki bağlantıları paylaşmaktadır.

TÜİK

TÜİK, resmi istatistiklerin üretilmesi ve düzenlenmesi için temel ilke ve standartları belirlemektedir. Sırasıyla aşağıdaki alanlarda veri ve bilgi derleme ve değerlendirme görevini üstlenmiştir; İstihdam, İşsizlik ve Ücretler, Enflasyon ve Fiyatlar, Dış Ticaret, İnşaat ve Konut, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Tarım, Çevre ve Enerji, Nüfus ve Demografi, Gelir, Yaşam, Tüketim ve Yoksulluk, Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm, Sağlık ve Sosyal Koruma, Bilim, Teknoloji ve Bilgi, Toplumsal Adalet ve Seçim, Ulaştırma ve İletişim, Ekonomik Güven

İŞKUR

İŞKUR, emek piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmak için aracılık hizmetleri sağlamaktadır. İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve kaybedilen iş için geçici teşvikler sağlamak için aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı, korumayı, geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlar. Aşağıdaki bağlantıdan aylık istihdam istatistiklerine erişebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı, insan odaklı bir yaklaşımla bireylerin ve toplumların sağlığını en üst düzeyde korumayı ve sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümler sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda, 2013-2017 Sağlık Stratejisi Planına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KALKINMA BAKANLIĞI

Kalkınma Bakanlığı makroekonomik, sektörel (sosyal ve ekonomik) ve bölgesel kalkınma alanlarında ulusal ve yerel düzeyde analizler yaparak ve çalışarak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planlarını hazırlama görevlerini yerine getirir. Bu bağlamda, Kalkınma Bakanlığı aşağıdaki bağlantılarla TÜİK'e ilave istatistikler, göstergeler, OECD ekonomik araştırmaları, kalkınma planları vb. sunar.

“DATA FOR REFUGEES TÜRKİYE” BÜYÜK VERİ YARIŞMASI.
WELCOME

Welcome to the homepage of the Data for Refugees (D4R) Challenge Workshop. This workshop will gather stakeholders seeking to use Big Data for improving the living conditions of refugees. The Challenge participants will present their findings at the Workshop, and Awards will be distributed on different categories:
Health, education, social integration, unemployment, safety & security, respectively.

The presentations will be in English.

Date and Location

This workshop will take place on the 5th of November 2018 at Boğaziçi University, Albert Long Hall.

Participation and Registration

The workshop is free to attend, but security requires the names of attendees to enter the university on the day of the workshop. Please register if you like to attend.

First Name
Last Name
Email
Organization
Tentative Program

09:00 - 09:30   Opening talks (Boğaziçi University, TUBITAK, Türk Telekom)
09:30 - 10:00   D4R Challenge Award Ceremony
10:00 - 12:00   Oral presentations from challenge participants
12:00 - 14:00   Lunch break and poster presentations from challenge participants
14:00 - 16:00   Oral presentations from challenge participants
16:00 - 17:00   Group meetings for challenge areas

Targeted Outcomes

The aim of the Workshop is to disseminate the findings of the D4R Challenge to a wider public. 31 research groups will present their results in the Workshop. The group meetings will bring the Challenge participants together to initiate a recommendations document (to be completed after the Workshop). These recommendations will be compiled in a jointly-authored chapter in the forthcoming book:

Salah, A.A., A. Pentland, B. Lepri, E. Letouze, P. Vinck, Y.A. de Montjoye, X. Dong (eds.), Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios, Springer International, forthcoming.

Furthermore, a white paper in Turkish will be edited from the Challenge outcomes to be shared with the authorities.

Organization

Scientific Committee
Albert Ali Salah, Boğaziçi University
Alex Pentland, MIT
Bruno Lepri, FBK
Emmanuel Letouze, Data-Pop Alliance
Patrick Vinck, Harvard University
Yves-Alexandre de Montjoye, Imperial College London
Xiaowen Dong, University of Oxford

Project Evaluation Committee
Senem Özyavuz, Turk Telekom
Iyad Rahwan, MIT
Anahi Ayala Iacucci, Internews
Bülent Sankur, Boğaziçi University
Yıldırım Bahadırlar, TUBITAK BILGEM
Alex Rutherford, MIT
Claire Melamed, Global Partnership for Sustainable Development Data
Jean-Marie Garelli, UNHCR
Ahmad Garibeh, Istanbul & I
Geoffrey Charles Fox, Indiana University
Josephine Goube, Techfugees
Fırat Yaman Er, Turk Telekom
Phuong Pham, Harvard Humanitarian Initiative
Mithat Büyükhan, TC Ministry of Education
Mazen AboulHosn, IOM
Ömer Hakan Şimşek, TC Ministry of Health
Nona Zicherman, UNICEF
Manuel Garcia-Herranz, UNICEF
Vedran Sekara, UNICEF

Contact

Albert Ali Salah, salah@boun.edu.tr

;
Dikkatinize!

PROJE GRUPLARINCA PROJE TEKLİFLERİNİN SUNULMASI 23 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.