Loading...

FAYDALI BAĞLANTILAR

TÜRKİYE, COĞRAFİ KONUMU SAYESİNDE YABANCILAR İÇİN DOĞU VE BATIYI BİRLEŞTİREN DOĞAL BİR KÖPRÜDÜR.

Bu durumun en önemli nedeni, Türkiye'nin jeopolitik önemidir. Göç rotaları dikkate alındığında, Türkiye coğrafi konumu sayesinde yabancılar için doğu ve batıyı birleştiren doğal bir köprüdür. Başka bir neden de Türkiye'nin artan ekonomik gücü ve siyasi istikrarıdır. Türkiye'nin "geçiş ülkesi" pozisyonu, son yıllarda göç hareketleri bakımından değişmiştir ve ülkemiz aynı zamanda bir "hedef ülke" haline gelmiştir.

Bu bağlamda, göç sorunlarının etkin yönetimi bakımından, dünyadaki örnekleri gibi, insan haklarına odaklanan, strateji ve mevcut politikaları geliştiren ve uygulayan kalifiye personele ve sağlam bir altyapıya sahip olan etkili bir kurumsal yapıya ihtiyaç vardır. Bu nedenlerle, Türkiye göç konusunda daha etkili politikalar belirlemek ve uygulamak için yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin en önemlisi, 11.04.2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunudur.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, etkili bir sığınma ve göç yönetimini sağlam bir yasal temele oturtarak göçmenler ve uluslararası sığınmacıların haklarını güvence altına almıştır. Bu kanunla, göçmen ve mülteci haklarının yasal çerçevesi uluslararası standartlara uydurulmuştur. Bu kanunla 81 ilde, 148 ilçede ve yurtdışında Göç Genel Müdürlükleri örgütlenmesi de amaçlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü, yıllık göç raporları, göç istatistikleri, makaleler ve kitaplara ilişkin kapsamlı veriler içeren aşağıdaki bağlantıları paylaşmaktadır.

TÜİK

TÜİK, resmi istatistiklerin üretilmesi ve düzenlenmesi için temel ilke ve standartları belirlemektedir. Sırasıyla aşağıdaki alanlarda veri ve bilgi derleme ve değerlendirme görevini üstlenmiştir; İstihdam, İşsizlik ve Ücretler, Enflasyon ve Fiyatlar, Dış Ticaret, İnşaat ve Konut, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Tarım, Çevre ve Enerji, Nüfus ve Demografi, Gelir, Yaşam, Tüketim ve Yoksulluk, Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm, Sağlık ve Sosyal Koruma, Bilim, Teknoloji ve Bilgi, Toplumsal Adalet ve Seçim, Ulaştırma ve İletişim, Ekonomik Güven

İŞKUR

İŞKUR, emek piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmak için aracılık hizmetleri sağlamaktadır. İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve kaybedilen iş için geçici teşvikler sağlamak için aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı, korumayı, geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlar. Aşağıdaki bağlantıdan aylık istihdam istatistiklerine erişebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı, insan odaklı bir yaklaşımla bireylerin ve toplumların sağlığını en üst düzeyde korumayı ve sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümler sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda, 2013-2017 Sağlık Stratejisi Planına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KALKINMA BAKANLIĞI

Kalkınma Bakanlığı makroekonomik, sektörel (sosyal ve ekonomik) ve bölgesel kalkınma alanlarında ulusal ve yerel düzeyde analizler yaparak ve çalışarak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planlarını hazırlama görevlerini yerine getirir. Bu bağlamda, Kalkınma Bakanlığı aşağıdaki bağlantılarla TÜİK'e ilave istatistikler, göstergeler, OECD ekonomik araştırmaları, kalkınma planları vb. sunar.

“DATA FOR REFUGEES TÜRKİYE” BÜYÜK VERİ YARIŞMASI.
Dikkatinize!

PROJE GRUPLARINCA PROJE TEKLİFLERİNİN SUNULMASI 23 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.