Loading...

EMNİYET & GÜVENLİK

GÜNÜMÜZDE "EN BÜYÜK İNSANİ KRİZ" OLARAK KABUL EDİLEN YERİNDEN EDİLMİŞ SURİYELİLER VE MÜLTECİLER SORUNU, TÜRKİYE'DEKİ TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARI GİBİ TÜRK TELEKOM AÇISINDAN DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

Bu bağlamda; Türk Telekom, özellikle Türkiye'deki mülteciler için gerçekleştirilmiş yerel ve uluslararası çalışmaları, raporları, akademik makaleleri, devlet kurumu çıktılarını değerlendirmiş ve acil durum planlaması için sırasıyla Emniyet ve Güvenlik, Sağlık, Eğitim, İşsizlik ve Entegrasyon alanlarını öncelikli alanlar olarak belirlemiştir. Öte yandan, Türk Telekom bu verilerin 5 temel sorun ve konuya katkıda bulunmanın yanı sıra, diğer alanlarda yapılacak araştırmalara da katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu kapsamda, Türk Telekom karşı karşıya olunan nüfusların soruları, sorunları ve zorluklarını açık bir şekilde ortaya koydukları için mevcut ve müstakbel ortaklarına teşekkür etmektedir.

Nisan 2011'den Eylül 2016'ya kadar, Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyeli vatandaşlar ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısı 2,7 milyona ulaşmıştır ve diğer mültecilerle birlikte bu sayı 3,5 milyonu aşmaktadır. Başlangıçta, Suriyelilerin Türkiye'ye göçü kısa süreli ve geçici ziyaret olarak görülmüştür, ancak şu anda bu nüfusun Türkiye'de uzun bir süre kalacağı ve Suriyeli nüfusunun büyük bir kısmının ülkelerine geri dönmeyeceği öngörülmektedir.

Bu Projede, Türk Telekom mültecilerin sorunlarını hafifletmeyi ve mülteci statüsüne sahip müşterilerinin bilgilerini yerel, bölgesel, kıtasal ve uluslararası alanlarda faaliyetleri olan araştırmacılar, düşünce kuruluşları, yardım komisyonları, birlikler, ilgili kamu kurumlarıyla paylaşarak onları desteklemeyi amaçlamaktadır.

İlaveten, bu proje mültecilerin psikolojik dayanıklılığını artırma ve olumsuz yaşam koşullarından kaynaklanan risk faktörlerini azaltma unsurlarıyla, 5 temel sorunun çözümüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Sosyo-kültürel faktörler yaş, cinsiyet, etnik köken veya dini gruplara göre ayrılabilmektedir. Diğer bir deyişle, genelleme yapmak mümkün değildir. Tüm risk alanları için aynı sorun çözme yöntemlerini kullanmak, destek programlarının etkisini azaltacaktır. Bu nedenle, Türk Telekom veri setlerinin, doğru hedef gruplar ve sınıflandırmalar dahil olmak üzere araştırma çalışmaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağı görüşündeyiz. 

GENEL MÜLTECİ EMNİYET VE GÜVENLİK DURUMU

Suriyeli mülteci krizi, iki farklı ana başlık altında incelenebilir. Bunlardan biri koruma, eğitim, sağlık, barınma ve istihdam ile ilgili içsel sorunlarken; diğeri Ürdün, Lübnan ve Türkiye'yi içeren ev sahibi ülkelerdeki ekonomik ve siyasi kökenli sorunları kapsayan dışsal sorunlardır. 

Diğer ihtiyaçlardan önce mültecilerin güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Ebeveynler çocuklarının güvenliğinden emin olmadan eğitim hizmeti işleyemez. Kamu hizmetlerine kısıtlı erişim, yüksek işsizlik yüzdesi, komşu alanlarda artan konut maliyetleri ve geçici mülteci kamplarındaki zayıf temizlik koşulları güvenlik sorunlarını hafifletmektedir. Bu sorun uluslararası bir sorundur ve tam çözümü bulmak için ulusların birinci önceliği olmalıdır. Halihazırda mültecilerin acil ihtiyaçlarının yalnız yüzde 53'ü finanse edilmektedir. Mülteci sorununun etkilerini azaltmaya yönelik dolaylı çözüm için, ulusların, mültecilerin ülkelerine yerleşmelerine yardım etmesi gerekmektedir. Daha güvenli göç politikaları ve kontrolsüz göç sorunları nedeniyle, yeniden yerleşme konusunda tam bir çözüm bulunmamaktadır.

Mülteciler fiziksel ve zihinsel olarak güvensiz hissettiklerinde, daha güvenli olduklarına inandıkları bir kaçış yoluna zorlanabilmektedir. Bu durumda çoğunlukla başarısız olunmaktadır. 2016 yılında, Ege ve Akdeniz'de kaydedilen ölüm vakalarının sayısı 3760'tır. Bu sayının kayıtlı olmayan sayılarla birlikte yıllık 30.000'e ulaşacağı düşünülmektedir.

EMNİYET VE GÜVENLİK POLİTİKASININ UYGULAMASININ MEVCUT AŞAMASINDA, ARAŞTIRMANIN İHTİYAÇLARI AŞAĞIDAKİLERİ İÇERMEKTEDİR:

  • Riskli binalarda yaşayan mültecilerin varlığı
  • Şiddet mağduru kadınları kadın konuk evine yerleştirmedeki zorluklar
  • Ev sahiplerinden yüksek kira ücreti talepleri
  • Refakatçisi Olmayan ve Ayrılmış Çocuklar
  • Ev içi şiddet, kadına karşı şiddet ve erken evlilik gibi konularda düşük farkındalık seviyeleri
  • Suriyeli kadınların işgücüne katılımının önlenmesi
  • Boşanma süreciyle ilgili bilgi eksikliği
  • Yasadışı sınır geçme
SONRAKİ KONU,

SAĞLIK

“DATA FOR REFUGEES TÜRKİYE” BÜYÜK VERİ YARIŞMASI.
WELCOME

Welcome to the homepage of the Data for Refugees (D4R) Challenge Workshop. This workshop will gather stakeholders seeking to use Big Data for improving the living conditions of refugees. The Challenge participants will present their findings at the Workshop, and Awards will be distributed on different categories:
Health, education, social integration, unemployment, safety & security, respectively.

The presentations will be in English.

Date and Location

This workshop will take place on the 5th of November 2018 at Boğaziçi University, Albert Long Hall.

Participation and Registration

The workshop is free to attend, but security requires the names of attendees to enter the university on the day of the workshop. Please register if you like to attend.

First Name
Last Name
Email
Organization
Tentative Program

09:00 - 09:30   Opening talks (Boğaziçi University, TUBITAK, Türk Telekom)
09:30 - 10:00   D4R Challenge Award Ceremony
10:00 - 12:00   Oral presentations from challenge participants
12:00 - 14:00   Lunch break and poster presentations from challenge participants
14:00 - 16:00   Oral presentations from challenge participants
16:00 - 17:00   Group meetings for challenge areas

Targeted Outcomes

The aim of the Workshop is to disseminate the findings of the D4R Challenge to a wider public. 31 research groups will present their results in the Workshop. The group meetings will bring the Challenge participants together to initiate a recommendations document (to be completed after the Workshop). These recommendations will be compiled in a jointly-authored chapter in the forthcoming book:

Salah, A.A., A. Pentland, B. Lepri, E. Letouze, P. Vinck, Y.A. de Montjoye, X. Dong (eds.), Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios, Springer International, forthcoming.

Furthermore, a white paper in Turkish will be edited from the Challenge outcomes to be shared with the authorities.

Organization

Scientific Committee
Albert Ali Salah, Boğaziçi University
Alex Pentland, MIT
Bruno Lepri, FBK
Emmanuel Letouze, Data-Pop Alliance
Patrick Vinck, Harvard University
Yves-Alexandre de Montjoye, Imperial College London
Xiaowen Dong, University of Oxford

Project Evaluation Committee
Senem Özyavuz, Turk Telekom
Iyad Rahwan, MIT
Anahi Ayala Iacucci, Internews
Bülent Sankur, Boğaziçi University
Yıldırım Bahadırlar, TUBITAK BILGEM
Alex Rutherford, MIT
Claire Melamed, Global Partnership for Sustainable Development Data
Jean-Marie Garelli, UNHCR
Ahmad Garibeh, Istanbul & I
Geoffrey Charles Fox, Indiana University
Josephine Goube, Techfugees
Fırat Yaman Er, Turk Telekom
Phuong Pham, Harvard Humanitarian Initiative
Mithat Büyükhan, TC Ministry of Education
Mazen AboulHosn, IOM
Ömer Hakan Şimşek, TC Ministry of Health
Nona Zicherman, UNICEF
Manuel Garcia-Herranz, UNICEF
Vedran Sekara, UNICEF

Contact

Albert Ali Salah, salah@boun.edu.tr

;
Dikkatinize!

PROJE GRUPLARINCA PROJE TEKLİFLERİNİN SUNULMASI 23 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.