Loading...

İŞSİZLİK

GÜNÜMÜZDE "EN BÜYÜK İNSANİ KRİZ" OLARAK KABUL EDİLEN YERİNDEN EDİLMİŞ SURİYELİLER VE MÜLTECİLER SORUNU, TÜRKİYE'DEKİ TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARI GİBİ TÜRK TELEKOM AÇISINDAN DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

Bu bağlamda; Türk Telekom, özellikle Türkiye'deki mülteciler için gerçekleştirilmiş yerel ve uluslararası çalışmaları, raporları, akademik makaleleri, devlet kurumu çıktılarını değerlendirmiş ve acil durum planlaması için sırasıyla Emniyet ve Güvenlik, Sağlık, Eğitim, İşsizlik ve Entegrasyon alanlarını öncelikli alanlar olarak belirlemiştir. Öte yandan, Türk Telekom bu verilerin 5 temel sorun ve konuya katkıda bulunmanın yanı sıra, diğer alanlarda yapılacak araştırmalara da katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu kapsamda, Türk Telekom karşı karşıya olunan nüfusların soruları, sorunları ve zorluklarını açık bir şekilde ortaya koydukları için mevcut ve müstakbel ortaklarına teşekkür etmektedir.

Nisan 2011'den Eylül 2016'ya kadar, Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyeli vatandaşlar ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısı 2,7 milyona ulaşmıştır ve diğer mültecilerle birlikte bu sayı 3,5 milyonu aşmaktadır. Başlangıçta, Suriyelilerin Türkiye'ye göçü kısa süreli ve geçici ziyaret olarak görülmüştür, ancak şu anda bu nüfusun Türkiye'de uzun bir süre boyunca kalacağı ve Suriyeli nüfusunun büyük bir kısmının ülkelerine geri dönmeyeceği öngörülmektedir.

Bu Projede, Türk Telekom mültecilerin sorunlarını hafifletmeyi ve mülteci statüsüne sahip müşterilerinin bilgilerini yerel, bölgesel, kıtasal ve uluslararası alanlarda faaliyetleri olan araştırmacılar, düşünce kuruluşları, yardım komisyonları, birlikler, ilgili kamu kurumlarıyla paylaşarak onları desteklemeyi amaçlamaktadır.

İlaveten, bu proje mültecilerin psikolojik dayanıklılığını artırma ve olumsuz yaşam koşullarından kaynaklanan risk faktörlerini azaltma unsurlarıyla, 5 temel sorunun çözümüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Sosyo-kültürel faktörler yaş, cinsiyet, etnik köken veya dini gruplara göre farklılaşabilmektedir. Diğer bir deyişle, genelleme yapmak mümkün değildir. Tüm risk alanları için aynı sorun çözme yöntemlerini kullanmak, destek programlarının etkisini azaltacaktır. Bu nedenle, Türk Telekom veri setlerinin, doğru hedef gruplar ve sınıflandırmalar dahil olmak üzere araştırma çalışmaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağı görüşündeyiz.

GENEL MÜLTECİ İŞSİZLİK DURUMU

Güvenli ve meşru istihdam temel bir insan hakkıdır. Bu durum mülteciler ve sığınmacılar için de geçerlidir. Kişi, temel yaşam gereksinimlerini ancak güvenli ve yasal çalışmaya bağlı olarak yerine getirebilir.

Bu dönem boyunca 2,7 milyondan fazla Suriyeli mülteci Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'de 224 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya gelmiştir. Çalışma yaşındaki yaklaşık 1 milyon Suriyeli, Ocak 2016'da verilen yasal çalışma izniyle kayıtlı ekonomiye katılabilmiştir. Bu kanun, mülteciler için geçici koruma sağlamakta ve onlara yasal koşullar altında çalışma hakkı vermektedir. Ancak bu hak, bir iş yerinde çalışanların toplam sayısının %10'unu aşmaması koşuluyla sınırlıdır.

Yasal olarak çalışma izni verilmiş şekilde kayıtlı ekonomide olanlar dahil olmak üzere, sığınmacı sayısının artması beklenmektedir.

Neredeyse hiçbir mülteci çalışma iznine sahip değildir. İş piyasalarına erişim eksikliği onları yasadışı çalışmaya zorlamaktadır. Ancak kayıt dışı piyasada, insanlar güven sorunları nedeniyle onları işe almaya istekli değildir. Mülteciler iş bulmak için büyük şehirlerde kalmaktadır, ancak büyük şehirlerde yaşam küçük yerlere kıyasla daha pahalıdır. Nitelik gerektirmeyen ve düzenli olmayan işlerde istihdam edilmekte ve genellikle çok düşük ücret almaktadırlar. Büyük şehirlerde yaşayan mülteciler kamplarda yaşayanlara göre daha fazla iş imkanına sahiptir, ancak yine de imkanlar son derece kısıtlıdır.

İSTİHDAM POLİTİKASININ UYGULAMASININ MEVCUT AŞAMASINDA, ARAŞTIRMANIN İHTİYAÇLARI AŞAĞIDAKİLERİ İÇERMEKTEDİR:

  • Kayıt dışı istihdam
  • Mülteciler için sektör ve iş piyasası analizi eksikliği, nitelikli olanlar iş bulmakta zorlanması
  • Kadın işgücündeki sorunlar
  • Çocuk işçiliği
  • Dilencilik ve Zoraki çocuk dilenciliği
  • Düşük ücret koşulları
SONRAKİ KONU

ENTEGRASYON

“DATA FOR REFUGEES TÜRKİYE” BÜYÜK VERİ YARIŞMASI.
Dikkatinize!

PROJE GRUPLARINCA PROJE TEKLİFLERİNİN SUNULMASI 23 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.