Loading...

YOUR VOICE, YOUR DATA, YOUR FUTURE.

MÜLTECİLER İÇİN VERİ TÜRKİYE!
TÜRK TELEKOM'UN DÜZENLEDİĞİ BÜYÜK VERİ YARIŞMASIDIR

SAYFAYI KAYDIRIN REGISTER NOW
 • D4R
 • GİRİŞ

NEDEN BU YARIŞMA

"D4R-MÜLTECİLER İÇİN VERİ TÜRKİYE"; TÜRK TELEKOM'UN TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERE DAHA İYİ YAŞAM KOŞULLARI SUNMA AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, ANONİM MOBİL TELEFON KULLANIMINA İLİŞKİN BÜYÜK BİR VERİ SETİNİ SEÇİLMİŞ ARAŞTIRMACI GRUPLARA SAĞLADIĞI BİR BÜYÜK VERİ YARIŞMASIDIR.

SUNUMU GÖRÜNTÜLE

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’ne (UNHCR) göre; günümüzde, kayıtlara geçmiş tarihin en yüksek rakamlarına erişen insan göçü seviyelerine tanıklık edilmektedir. 2015 yılında, yarısından çoğu 18 yaşından küçük olmak üzere yaklaşık 21,3 milyon kişi yasal mülteci olarak kabul edilmiştir. Son iki yılda bu rakamlar, dünyayı beş yıl öncesine göre epey farklı bir hale getiren ve 4,8 milyon Suriyelinin yurt dışına sığınmasına yol açan Suriye'deki korkunç iç savaşın ardından çarpıcı bir şekilde artmıştır. Bu beklenmedik hareket beraberinde birçok soruna yol açmış, daha çok odaklanılan barınma konusu, buzdağının sadece görünen ucudur. Beraberinde güvenlik, emniyet, siyaset, dayanışma ve insani konular bakımından başa çıkılması gereken çok sayıda sorun getirmiştir. Mültecilerin koşulları, en hafif tabirle yıkıcıdır.

 

Birçoğu mülteci kamplarında zorlu koşullarla karşılaşmaktadır. Hedefledikleri yere yolculuklarında, çoğunlukla yasadışı insan kaçakçıları tarafından organize edilen ve çoğu seferde eziyet ve ölüme yol açan tehlikeli ulaşım yöntemleri kullanmaktadırlar. Uzun süre, pek çok mülteci kampı kalabalık ve yetersiz olmuş ve insanlar soğuğa, açlığa ve hastalıklara maruz kalmışlardır. Şu anda, kayıtlı Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu komşu ülkeler tarafından ağırlanmaktadır ve bu mültecilerin yüzde 10'u kamplarda kalırken, yüzde 90'ı kentsel alanlara, kent çevrelerine ve kırsal alanlara dağılmış durumdadır.

 • D4R
 • ÖNCELİKLİ KONULAR

KONULAR

D4R GÖREVİNİN BİRİNCİ HEDEFİ, BİLİMSEL TOPLULUĞUN MÜLTECİ HAREKETLERİNİN ARAŞTIRABİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÖZEL BİR VERİ TABANI SUNMAK VE NİHAYETİNDE, İLGİLİ BİRİMLERCE AÇIKLANAN TÜRKİYE'DEKİ 3,5 MİLYONU AŞKIN SURİYELİ MÜLTECİYE DAHA İYİ KOŞULLAR SAĞLAYABİLMESİNE YARDIM ETMEKTİR. BU AMAÇ DOĞRULTUSUNDA, GÖREV BEŞ ÖNCELİKLİ ALANA ODAKLANMAKTA VE ARAŞTIRMACILARI AŞAĞIDAKİLERE İLİŞKİN ÇÖZÜMLER YARATMAYA DAVET ETMEKTEDİR:
 

 • D4R
 • BÜYÜK VERİ

VERİNİN
BÜYÜKLÜĞÜ

"MÜLTECİLER İÇİN VERİ TÜRKİYE";
TÜRK TELEKOM'UN 
TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERE DAHA İYİ YAŞAM KOŞULLARI SUNMA AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, ANONİM MOBİL TELEFON KULLANIMINA İLİŞKİN BÜYÜK BİR VERİ SETİNİ ARAŞTIRMACI GRUPLARA AÇTIĞI BİR BÜYÜK VERİ YARIŞMASIDIR.

23M’ KONUŞMA
SÜRESİ
3.5M TÜRKİYE'DEKİ
GÖÇMENLER
42M TOPLAM
KONUŞMA SÜRESİ

D4R görevi, araştırmacıları doğrudan mültecilerle, ilgili Bakanlıklarla ve tüm ortak kurumlarla çalışmaya davet etmek ve mülteci meselelerine dahil olan insanlara erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu görev ayrıca, insani sorunlar için sosyal verilerin analizindeki en faydalı çalışmaları ödüllendirerek teknik ve bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmayı ve büyük veri sorunları bağlamında etik ilkelere ilişkin uygulamalı bilgimizi geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Türk Telekom, önerilen çözümlerin sürdürülebilirliğini temin etmek üzere, çok sayıda yerel ve bölgesel paydaşı dahil ederek, birçok kar amacı gütmeyen kurumla birlikte bu projede çalışmıştır.

D4R görevi, hükümetlere, STK'lara ve diğer paydaşlara mülteci kriziyle başa çıkma konusunda yardım edecek teknolojik uygulamalar oluşturmak için yerel ve uluslararası seviyede kapasite oluşturulmasına da yardım edecektir.

 • D4R
 • TAKVİM

ÖNEMLİ
TARİHLER

PROJE, ARALIK 2017 İLE ARALIK 2018 ARASINDA YÜRÜTÜLECEKTİR. MÜLTECİ TOPLUMU, BAKANLIKLAR, ÜNİVERSİTELER VE GİRİŞİMİ DESTEKLEYEN KURUMLARIN ÜYELERİNDEN OLUŞAN BİR "D4R KOMİTESİ" TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEKTİR. SEÇİLEN EKİPLERE, DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ BİR KULLANICI ANLAŞMASI ALTINDA TÜM VERİ SETİNE ERİŞME İZNİ VERİLECEKTİR. HER KATEGORİDEKİ EN İYİ PROJELER HALKA AÇIK BİR ŞEKİLDE ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR.

NİSAN 2018
PROJELERİN SEÇİMİ
NİS - TEM 2018
PAYLAŞILAN VERİLERLE PROJELERİN HAZIRLANMASI
31 AGU 2018
PROJE RAPORLARI TESLİM EDİLMESİ
TÜM TAKVİMİ GÖRÜNTÜLE
“DATA FOR REFUGEES TÜRKİYE” BÜYÜK VERİ YARIŞMASI.
JOIN THE COMPETITION
Theme *
Name of the targeted project *
“What is your story?”
Lead Member Details
Lead member’s name & surname *
Lead member’s country *
Lead member’s title and institution *
Lead member’s e-mail *
Lead member’s phone (mobile) *
Lead member’s phone (fixed)
Name of the targeted project *
Team Members
Team Member 01
Name & surname *
Title, institution and affiliation *
E-mail (for alternative contact) *
Team Member 02
Name & surname
Title, institution and affiliation
E-mail (for alternative contact)
Team Member 03
Name & surname
Title, institution and affiliation
E-mail (for alternative contact)
Team Member 04
Name & surname
Title, institution and affiliation
E-mail (for alternative contact)
Team Member 05
Name & surname
Title, institution and affiliation
E-mail (for alternative contact)
Team Member 06
Name & surname
Title, institution and affiliation
E-mail (for alternative contact)
Team Member 07
Name & surname
Title, institution and affiliation
E-mail (for alternative contact)
Team Member 08
Name & surname
Title, institution and affiliation
E-mail (for alternative contact)
Team Member 09
Name & surname
Title, institution and affiliation
E-mail (for alternative contact)
Team Member 10
Name & surname
Title, institution and affiliation
E-mail (for alternative contact)
Other Details
Executive Summary (Max: 500 words) *
Technical Description (Max: 500 words)
Comments
Useful links
Upload your additional document (if required)
Document max 4MB
Participants will retain full ownership and copyright of their work. Upon submission, participants agree that all submitted material will be public and covered under the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) open licensing agreement, allowing use of the material with due credit for the authors.
GERİ DÖN

DATA 4 REFUGEES CHALLENGE KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”), aşağıdaki taraflar arasında, …./…./……… tarihinde imzalanarak aşağıda belirtilen taraflar arasında yürürlüğe girmiştir:

 • A.Merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara, Türkiye adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (bundan böyle “Türk Telekom” olarak anılacaktır); merkezi Esentepe Mh. Salih Tozan Sokak No:16 Karamancılar İş Merkezi D Blok 34394 Şişli-İstanbul adresinde bulunan TTNET A.Ş. (bundan böyle “TTNET” olarak anılacaktır); adresi Abdi İpekçi Cad. No:75 34367 Maçka, Şişli – İstanbul adresinde bulunan AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “AVEA” olarak anılacaktır.
 • B. ……………………. adresinde mukim ………….. (bundan böyle “Katılımcı” olarak anılacaktır.)

İşbu Sözleşme kapsamında Türk Telekom, TTNET ve AVEA hep birlikte “TTG”, ………… ise “Katılımcı” olarak, TTG ve ………… tekil olarak “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

TTG, Yarışma kapsamında mülteci hareketlerinin gözlemlenmesi için, paylaşılacak verinin niteliklerini ve paylaşım koşullarını tamamen kendisinin belirleyeceği özel bir veritabanı sağlayacaktır. Bu özel veritabanına erişim yalnızca “Data For Refugees” Yarışmasına katılmak isteyen Katılımcılar için mümkün olacaktır. TTG, sağlanan bu özel veritabanı üzerinden yapılacak çalışmalarla mülteciler için sağlık, eğitim, güvenlik, işsizlik ve entegrasyongibi alanlarda daha iyi şartlar sağlayacak çalışmaların yapılmasını desteklemekte ve idari otoritelerin mültecilere yardım amacı ile yürüttüğü programlara destek olmayı amaçlamaktadır.

Yarışmada yer alan Katılımcılar kendilerine sağlanan özel veri tabanından elde ettikleri verileri analiz ederek hazırladıkları çalışmaları, çalışmaların mülteciler için nasıl bir fayda sağladığı da belirtilmek sureti ile TTG’ye ileteceklerdir. Komite tarafından seçilen çalışmalar Yarışma kapsamında ödüllendirilecektir.

Katılımcı, Yarışma kapsamında aşağıda yer alan koşullar ile bağlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmada yer almak isteyen Katılımcının, bu Sözleşmeyi imzalayarak Yarışma web sitesinde yer alan elektronik posta adresine iletmesi gerekmektedir.

Taraflar, aşağıdaki hususlarda mutabık kalarak işbu Sözleşmeyi akdetmişlerdir.

Madde 1-Tanımlar
 • 1.1. “İlgili Bilim İnsanı” Katılımcının çalışanı olan bir gerçek veya tüzel kişi veya Yarışma konusu araştırma ve çalışmalar kapsamında Katılımcı bünyesinde öğrenci olan ve/veya sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak çalışan kişidir. Yarışmada yer alan İlgili Bilim İnsanları Sözleşmenin sonunda liste halinde gösterilmektedir.
 • 1.2. “İlgili Mevzuat” Tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini yürütürken uymakla yükümlü oldukları yasa, yönetmelik, tebliğ vb. tüm hukuksal düzenlemelerden oluşur.
 • 1.3.“Katılımcı”: Yarışma kapsamında bünyesinde yer alan Bilim İnsanları ile bir çalışma yapmak üzere Yarışma web sitesine yetkili organları vasıtası ile başvuran kurumlar/ ve/veya bağımsız bireysel araştırmacılardır.
 • 1.4.“Komite” Yarışmanın düzenleyicileri tarafından oluşturulan, ulusal ve uluslararası kurumlardan, yarışma konusu projeleri; etik, fayda ve veri korunumu yönlerinden değerlendirmek üzere seçilmiş ve isimleri Yarışma internet sitesinde yer alan uzmanlardan oluşan birimdir.
 • 1.5.“Ödüller” Yarışma sonucunda Komite tarafından kazandığı açıklanan projelerin sahibi olan Katılımcılara verilecek olan ödülleri ifade eder.
 • 1.6.“Sonuçlar” Katılımcı tarafından TTG’ye iletilen teklif dokümanında yer alan ve Yarışma kapsamında üretilen çözümlere yer verilen dokümandır. Komite, kazananları bu doküman ve içeriğini göz önünde bulundurarak belirler. Sonuçlar, tablo, harita ve grafik benzeri görseller içerebilir.
 • 1.7.“Telif Hakkına Konu Olabilen Sonuçlar” Sonuçların içeriğinde yer alan ve fikri mülkiyet hakları çerçevesinde korunan veya korunabilir olan yazılım, algoritma gibi elementlerdir.
 • 1.8.“Veri”: Münhasıran Yarışma kapsamında kullanılması amacı ile Katılımcıların erişime sunulan, Aralık 2016-Aralık 2017 dönemleri arasında TTG mobil hat abonesi mülteciler tarafından yapılan telefon görüşmelerine ilişkin anonim hale getirilmiş ve Ek-1 de yer alan kriterler çerçevesinde paylaşılan verilerdir. Yarışma için özel olarak üç set veri tabanı hazırlanmıştır.
 • 1.9.“Yarışma” “Data 4 Refugees Challenge” adı verilen ve katılımcıların, kendilerine sağlanan özel veri tabanında yer alan, mültecilere ait anonim mobil konuşma verileri analiz ederek mülteci hareketlerini gözlemlediği ve mültecilerin şartlarının iyileştirilmesinde idari otoritelere yardımcı olabilecek nitelikte bir çalışma yaparak katıldıkları bir yarışmadır.
Madde 2- Yarışmaya Katılmaya Hak Kazanma- Teklif ve Ödül
 • 2.1. Yarışmaya katılmak için, Katılımcı; (i) akademik bir üniversite/fakülte ve/veya bilimsel araştırma enstitüsü (ya da benzer statüde bir başka kuruluş) veya (ii) kar amacı gütmeyen başka bir kuruluş (iii) kâr amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişisi, (iv) bireysel ve bağımsız araştırma grupları olabilir.. Şüpheye mahal vermemek açısından Katılımcının kâr amacı gütmemesi,ticari ve/veya endüstriyel bir teşekkül olmaması gerektiği önemle belirtilir. Katılımcının başvurusu kabul edildiği takdirde, özgün erişim anahtarı kendisine yollanarak web sunucusunda yer alan Veriyi indirmesine olanak sağlanacaktır.
 • 2.2. Katılımcı, Yarışma kapsamında yapacağı/yaptıracağı araştırmalarda Verinin işlenmesi ve korunması hususunda bu dokümanla belirlenen koşullara azami gayret ve özeni göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, Yarışma kapsamında yaptığı çalışmaları Yarışma internet sitesinde belirlenen son güne kadar ibraz etmekle yükümlüdür.
 • 2.3. Yarışmaya katılmak için başvurmakla Katılımcı, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, uluslararası sözleşmeler, yetkili otoriteler tarafından yayımlanan düzenleyici işlemler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, İlgili Mevzuata ve TTG tarafından yapılan ilgili tüm bildirim ve talimatlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Katılımcı, İlgili Mevzuata ve TTG tarafından yapılan bildirim ve talimatlara uymaması halinde söz konusu olabilecek tüm hukuki, cezai ve idari yaptırımlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Veriler ve verilere ilişkin bilgilerin yok edilmemesi, saklanması, depolanması, iletilmesi, işlenmesi veya herhangi bir şekilde kullanılması halinde hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluk yalnızca Katılımcıya aittir.
 • 2.4. TTG’nin,
  • (i) yasal düzenlemelerde yapılan bir değişiklik gereği zorunlu olarak,
  • (ii) Yarışmanın yürütülebilir olmadığına karar vermesi halinde,
  • (iii) Katılımcının işbu Sözleşmenin hükümlerini ihlal etmesi halinde,
  • Katılımcının elektronik posta adresine göndereceği bir bildirim ile dilediği zaman bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır. Bu halde Katılımcı, fesih bildirmini aldıktan itibaren, başka bir bildirim gerekmeksizin derhal ve en geç 1 hafta içerisinde TTG tarafından bu Yarışma kapsamında kendisine sağlanan tüm Verileri ve veriler ile ilişkilendirilebilen tüm çalışmaları geri döndürülmez şekilde yok etmeyi ve ve bu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri TTG’ye iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 2.5. Komite, Yarışmanın kazananlarını belirler ve açıklar. Kazananlara, aşağıda belirlenen 5 kategoride birincilik ödülleri verilecektir.Her kategori birincisi olan projeye 10.000 TL ödül verilecek olup ödüle konu kategoriler aşağıda sıralanmıştır:
  • (i) “Safety Security Kategorisi”: Birincilik Ödülü
  • (ii) “Sağlık Kategorisi” : Birincilik Ödülü
  • (iii) “Eğitim Kategorisi”: Birincilik Ödülü
  • (iv) “İşsizlik Kategorisi”: Birincilik Ödülü
  • (v) “Entegrasyon Kategorisi”: Birincilik Ödülü
 • 2.7. Katılımcı, Yarışma Kazananlarını belirlemenin Komitenin yetkisinde ve Komitenin kendi belirlediği kriterlere bağlı olduğunu, TTG’nin Kazananları belirlemek hususunda belirleyici bir etkisi olmadığını ve TTG’yi bu kapsamda hiçbir surette sorumlu tutmayacağını kabul eder. Bu bağlamda Katılımcı, Yarışma sonuçlarına itiraz edemeyeceğini, böyle bir itirazın işbu Sözleşmenin ihlali sayılacağını ve TTG’nin bu kapsamda kanundan ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan tüm haklarının saklı olduğunu bildiğini beyan eder.
Madde 3- Gizlilik
 • 3.1. Katılımcı, Yarışma kapsamında kendisine sağlanan Verilerin ve Yarışma kapsamında paylaşılan tüm diğer bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Katılımcı, TTG tarafından kendisi ile paylaşılan Veriyi asgari olarak kendisinde bulunan diğer verilere gösterdiği özen ve korumadan yararlandıracağını ve bunun gösterilmesi gereken makul özenden az olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Makul özen, 6698 sayılı Kanun ve 5809 sayılı Kanun kapsamında Verilerin korunması için gerekli olan tüm önlemleri içerecek ve asgari olarak TS ISO/IEC 27001 ve/veya ISO/IEC 27001 standartlarında veya güncel ISO güvenlik standartlarında güvenlik önlemleri alınacaktır.
 • 3.2.Sözleşme kapsamında paylaşılacak tüm bilgiler “bilmesi gereken prensibi”ne göre paylaşılacaktır. Veriler ve Verilerin analizi sonucu yapılan çalışmalar, öncesinde TTG’nin yazılı onayı alınmadığı sürece üçüncü kişilerle hiçbir koşulda paylaşılamaz. Katılımcı, Verilerin sadece Yarışma kapsamında yapılan çalışmalar için yetkilendirilen kişiler ile paylaşılacağı konusunda kesin ve geri dönülmez bir taahhüt verir. Katılımcı, Verilerin yetkilendirilmemiş veya Yarışma kapsamında yapılacak çalışmalar ile doğrudan ilgisi olmayan kişilerle paylaşılmasının işbu Sözleşmenin esaslı ihlaline sebep olduğunu ve ilgili Mevzuata aykırılık teşkil ettiğini bildiğini, böyle bir durumdan kaçınmak adına her türlü makul önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, her türlü yetkisiz erişimi engellemek adına gerekli her türlü önlemi almakla yetkili ve görevli olup Verinin yetkisiz kişilerle paylaşması halinde oluşabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 3.3. Katılımcı, Veri ile Yarışma kapsamında teması olan yetkili kişilere Verinin gizli tutulması ile Veri kullanımının Yarışmada belirtilen amaçları gerçekleştirilmesi ile sınırlı olacağı konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlüdür. Katılımcı, işbu Sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullar ile ilgili mevzuatın emredici hükümlerinin, başta İlgili Bilim İnsanları olmak üzere Veri ile teması olan herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından ihlal edilmesi halinde TTG’ye karşı objektif (kusursuz) sorumluluk esasları çerçevesinde ve üçüncü kişinin fiilini taahhüt kapsamında sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TTG, söz konusu kişilerin işlem, davranış ve faaliyetleri sebebiyle uğradığı tüm zararların tazminini doğrudan doğruya Katılımcıdan talep etme; bu kapsamda kamu otoritelerine veya üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı tazminat, ceza ve diğer her türlü ödemeyi Katılımcıya rücû etme hak ve yetkisine sahiptir. TTG’nin ilgili mevzuattan ve işbu Sözleşmeden doğan hakları saklıdır.
 • 3.4. Katılımcı, Yarışma konusu amaç için Verileri ve diğer gizli bilgileri bilmesi gereken İlgili Bilim İnsanları ile varsa eğer yetkili çalışanlara bildirecek ve onların da gizlilik taahhüdü altında çalışmalarını sağlayacak, bunların dışında herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmeyecektir.
 • 3.3. Katılımcı, İlgili Bilim İnsanının ağır kusur ve kastı sonucu ortaya çıkabilecek hukuki, cezai ve idari yaptırımlar ile zarar, hasar ve taleplerden münhasıran sorumludur ve bu kapsamda TTG’nin maruz kaldığı herhangi bir maddi yaptırım (idari para cezası, tazminat vb.) olduğu takdirde derhal bu talebin TTG tarafından kendisine rücu edileceğini kabul ve beyan eder.
 • 3.4 Verinin izinsiz ve/veya amacı dışında kullanılmasından doğacak hukuki, ticari, idari ve mevzuattan kaynaklanan her türlü zarardan gayrıkabili rücu olarak yalnızca Katılımcı sorumludur.
Madde 4- Feshin Sonuçları
 • 4.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı gün yürürlüğe girer ve Yarışma ödüllerinin açıklandığı tarihe kadar yürürlükte kalır. Söz konusu ödüllerin açıklanması ile birlikte işbu Sözleşme hiçbir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ödüllerin resmi olarak açıklanması, Yarışma İnternet Sitesi üzerinden yapılacak duyuru ile veya yapılacak ödül töreni ya da uluslararası bir organizasyonda yapılan, konuya ilişkin duyuru ile olacaktır. Bu halde Katılımcı, ödül kazanıp kazanamadığı fark etmeksizin Yarışma kapsamında kendisine sağlanan tüm Verileri ödüllerin resmi olarakaçıklandığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde geri döndürülemez şekilde yok edecek ve bu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri TTG’ye teslim edecektir.
 • 4.2.Katılımcının, işbu Sözleşmenin “Gizlilik” başlıklı Madde 3 kapsamındaki yükümlülükleri Sözleşme sona erdikten sonra da devam edecektir.
 • 4.3. Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin süresinin dolması veya feshedilmesinden hemen sonra, diğer Tarafın Gizli Bilgilerini ve eğer kullanılıyorsa Fikri Mülkiyet Haklarını kullanmayı derhal sona erdirecektir.
Madde 5- Verilerin Sınırlı Kullanımı- Eski Hale İade
 • 5.1. Katılımcı, Veri kullanımını sadece Yarışma ile sınırlı olarak ve ödüller açıklanana kadar gerçekleştireceğini kabul eder. 4.1. maddede de belirtildiği üzere Katılımcı, ödüllerin resmi olarak açıklandığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde Yarışma kapsamında kendisine sağlanan tüm Verileri yok etmekle yükümlüdür. Yarışma kapsamı dışında Verinin Katılımcı ve İlgili Bilim İnsanları tarafından her türlü kullanımı aşağıdaki koşulların gerçekleşmesine bağlıdır:
 • 5.2. Katılımcı, Yarışma Ödüllerinin açıklanmasından sonra sadece bilimsel analiz ve araştırmalar yapmak amacı ile Veri kullanım hakkı süresinin uzatılmasını talep edebilir. Bu amaçla Katılımcının, ödüllerin Yarışma internet sitesinde yayımlanmak suretiyle açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 hafta içerisinde TTG’ye yazılı olarak yapacağı başvuruda, yapılacak araştırmanın konusu, kapsamı, süresi ve Veriye neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin açıklama yer alacaktır. TTG’nin yapılan başvuruyu reddetme hakkı saklıdır ve bu kapsamda Katılımcının hiçbir itiraz hakkı bulunmamaktadır.
 • 5.3. Yarışma kapsamında Katılımcıya sağlanan Verilerin yalnızca kar amacı gütmeyen amaçlar için kullanılabilir. Katılımcıya sağlanan Veriler ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu yönde yapılan talepler kabul edilmeyecek olup, Verilerin izinsiz olarak ticari amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde bu durum Sözleşmenin esaslı ihlaline sebep olacak ve TTG, başta işbu Sözleşme ve İlgili Mevzuattan kaynaklanan derhal fesih dahil olmak üzere tüm hak ve yetkilerini herhangi bir ihbar zorunluluğu bulunmaksızın kullanabilecektir. Bunlara ek olarak, Verinin ticari amaçla kullanımı sebebi ile ortaya çıkabilecek tüm idari, hukuki ve cezai yaptırımlardan Katılımcı münhasıran sorumlu olacaktır.
 • 5.4. Katılımcı, Veri kullanım süresinin uzatılması halinde yapılacak çalışmalarda Veri kaynağını, diğer bir deyişle Verinin TTG tarafından “Data 4 Refugees Challenge” kapsamında elde edildiğini belirtmekle yükümlüdür.
Madde 6 - Fikri Mülkiyet Hakları
 • 6.1.Bu Sözleşme kapsamında Yarışmanın gerçekleştirilmesi amacı ile Katılımcı ile paylaşılan tüm Verilerin TTG’nin mülkiyetinde olduğu konusunda Tarafllar mutabıktır.
 • 6.2.Bu Sözleşmede yer alan hiçbir ifade Verilere ilişkin Mülkiyet haklarının devrine açık yada zımni olarak izin verecek şekilde yorumlanamaz. TTG’nin, Yarışmanın hayata geçirilmesi için yarışma sona erinceye kadar verdiği sınırlı ve devredilmez izin, bu durumun tek istinasıdır.
 • 6.3.Bu Sözleşme, Katılımcı veya TTG için gelecekte sözleşme akdetme yükümlülüğü getirmemektedir.
 • 6.4.Yarışma sonucunda ortaya çıkan çalışmalara ilişkin telif hakları Katılımcı ve İlgili Bilim İnsanlarına ait olacaktır.
Madde 7 - Sonuçlar
 • 7.1.Katılımcı elde ettiği Sonuçları proje raporu olarak sunar, ayrıca her Sonuç için önceden TTG’nin yazılı iznini almak kaydıyla bilimsel makale ve konferans bildirisi olarak yayınlayabilir. Ayrıca TTG, Sonuçları Yarışma ödül töreninde duyurabilir, ayrıca bilimsel ve ticari yayım/ sergi / konferanslarda yayımlayarak kamu erişimine açık hale getirebilir. TTG Sonuçları kullanırken Katılımcının proje raporuna atıf yapmayı taahhüt eder.
 • 7.2.Katılımcı, Ödüller verildikten sonra TTG tarafından verilen izin sonucunda Sonuçları –Telif Hakkına Konu Olabilecek Sonuçlar da dahil olmak üzere - kullanabilir ve yayımlayabilir. Yayımlanması düşünülen ve Sonuçları içeren materyalin bir kopyasının yayımdan önce TTG ile paylaşılması ve TTG’nin onayının alınması mutlak surette gereklidir. TTG bu materyaller için mümkün olduğunca hızlı karar vermeyi taahhüt eder.Materyallerin yollandığı ve TTG tarafından alındığına dair teyit edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde TTG tarafından kabul edilmezse, yayın izni verilmemiş sayılır. TTG tarafından izin verilmesi halinde ilgili materyale ilişkin yayımlama çalışmalarına başlanabilir.
 • 7.3.Katılımcı, Sonuçları yayımlarken ve Sonuçlar ile ilgili yapacağı her türlü iletişimde maddede belirtilen şekilde açıklama/ atıf yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. (“Çalışmalar ve Araştırmalar Türk Telekom tarafından Data 4 Refugees Challange kapsamında sunulan bir yıllık(Aralık 2016 – Aralık 2017) anonimleştirilmiş mobil haberleşme verileri üzerinde gerçekleştirilmiştir.” ).
 • 7.4.Şüpheye mahal vermemek adına, TTG tarafından Katılımcı ve İlgili Bilim İnsanlarına bu Yarışma kapsamında sağlanan veya erişime açılan her türlü yazılım, bilgi, teknolojinin TTG’nin mülkiyetinde kalacağı Taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.. Aksi Sözleşmeden anlaşılmadıkça, Tarafların birbirlerine lisans, alt - lisans ve benzeri diğer hakları sağlamadığı kabul edilir.
Madde 8 - Uygulanan Hukuk - Yetki
 • 8.1.İşbu Sözleşmenin yorumlanması, uygulanması ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Taraflar İstanbul(Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisini kabul eder.
Madde 9 - Genel Hükümler
 • 9.1.Katılımcı, Verilere erişim ve koruma ile ilgili Mevzuat gereği alması gereken tüm önlemleri almakla yükümlüdür. TTG, veri transferine ilişkin olarak İlgili Mevzuata uygun koşulları sağlamayı taahhüt eder.
 • 9.2.İşbu Sözleşme ve burada düzenlenen hak ve yükümlülükler, herhangi bir Tarafça diğer Tarafın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın devir veya temlik edilemez.
 • 9.3.İşbu Sözleşme hükümlerinden her iki tarafın yetkili temsilcilerinin imzaladığı yazılı bir belge olmadan feragat edilemez veya Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz.Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki ve imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez.
 • 9.4.İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin tamamen ya da kısmen etkisiz veya uygulanamaz olduğu kanıtlanırsa, bu durum, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.Taraflar, etkisiz veya uygulanamaz olan hükümlerini, yerine geçtiği hükümle aynı amacı taşıyan, yasal olarak geçerli, etkin ve uygulanabilir bir hükümle değiştirmek için işbirliği yapacaklardır.
 • 9.5. 9.3.madde saklı kalmak kaydı ile TTG’nin, mevzuatta meydana gelen değişiklikler sonucu olarak, yetkili otoritelerin kararları doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli bulduğu diğer tüm hallerde işbu Sözleşme hükümleri ile Ek-1 de tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.Şüpheye mahal vermemek adına, TTG’nin paylaşılacak Data’yı istediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkı olduğu ve Ek - 1’in paylaşılacak Verilerin niteliği konusunda herhangi bir taahhüt niteliğinde olmadığı konusunda Taraflar mutabıktır. Katılımcı ve İlgili Bilim İnsanları, TTG tarafından yapılan tek taraflı değişikliklere uygun olarak hareket etmeyi, aksi takdirde TTG bünyesinde oluşacak hasar, zarar, idari para cezası da dahil olmak üzere cezai ve hukuki yaptırımlar ile üçüncü kişilerin TTG’ye yönelik taleplerinden münhasıran sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. TTG’nin, Katılımcı ve İlgili Bilim İnsanlarının yapılan değişikliklere uymaması veya uymakta gecikmesi sebebi ile ve bu kapsamda TTG’nin herhangi bir yaptırıma uğraması halinde bu ödenen tutar tüm ferileri ile birlikte Katılımcıya rücu edilecek, Katılımcı, bu tutarı bildirim tarihinden itibaren iki hafta içerisinde başka bir ihtara gerek kalmaksızın nakden ödeyecektir. Katılımcının bu yükümlülüğünü ifa etmekte gecikmesi, eksik ifası veya hiç ifa etmesi halinde TTG’nin İlgili Mevzuattan ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

İşbu Sözleşme, iki (2) asıl nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, her bir Taraf bir(1) nüshasını almıştır.

[Katılımcı İsmi]……………………….
[Katılımcının Ünvanı]………………………..
[Katılımcının İmzası]…………………………
[İmza Yeri/Tarihi]…………………………..
[Katılımcının Elektronik Posta Adresi]…………………..
[Katılımcının Telefon Numarası]…………………..

Veriye erişimi olan tüm İlgili Bilim İnsanlarının isim, email ve imzaları

1. Bilim İnsanı
İsim ve Unvan:
Email:
İmza:

2.Bilim İnsanı
İsim ve Unvan:
Email:
İmza:

EK - 1

Türk Telekom Mülteci CDR Verisi Tanımı

Planlanan Yarışma için birbiriyle ilişkili 3 CDR veri seti ve baz istasyonları ile ilgili coğrafi bilgi içeren 2 dosya paylaşılacaktır.

TTG, özellikle bir yıllık(Aralık2016 - Aralık 2017) mobil CDR verisini anonimleştirmeyi hedeflemektedir. 200.000 civarı mülteci ve 800.000 TC vatandaşından, aşağıda belirtildiği şekilde veri toplanarak anonim hale getirilecektir.Veri seti hazırlanırken haftada 1000 etkileşimden daha az aktivitesi olan kullanıcılar dikkate alınacak, 1000 etkileşimden fazla aktivitesi olan telefonların ortak telefon veya makine olduğu varsayılacaktır.Bütün veri Tabulation Separated Values(TSV) formatında, virgülle ayrılmış metin dosyalarında saklanacaktır.

Baz istasyonu koordinatları

Bu veri CVS dosyası olarak, baz istasyonlarının ve ait oldukları bölgelerin koordinatlarını içermektedir.Düşük trafik gösteren baz istasyonları yakınlarındaki diğer istasyonlarla gruplanabilir, ve yeni bir ortalama yer bilgisi yaratılabilir.Bu şekilde kişilerin konuşma yaptıkları yerler tam olarak saptanamayacaktır.Bir bölgede birden fazla baz istasyonu olabilir.

Örnek dosya:
site_id, arr_id, lon, lat
1,2,-17.5251,14.74683
2,2,-17.5244,14.74743
3,2,-17.5226,14.7452
4,2,-17.5164,14.74673

Bölge koordinatları

Detaysız hareketlilik veritabanı için konuşmaların yapıldığı baz istasyonları yerine sadece ilçe belirtilecektir.Ülke çapında yaklaşık 500 bölge belirlenecek ve merkez noktaları paylaşılacaktır.

Örneğin:
prefecture id, lon, lat
1, -17.5251,14.74683
2, -17.5164,14.74673

1.Veritabanı: Baz istasyonu trafiği

Bir yıllık istasyonlar arası trafik verisi, saatlik olarak gruplanarak verilecektir. Bu veritabanında bir önceki listede sıralanmış baz istasyonları için(veya baz istasyonu grubu için) bir yıllık veri tutulmaktadır.SET1V_M01.csv dosyasından SET1V_M12.cvs dosyasına kadar, 12 aylık veri, şu şekilde yapılandırılmıştır:

zaman: gün ve saat olarak YYYY - MM - DD HH(24 saat formatında)
arayan_istasyon: konuşmada arayanın yakınındaki istasyonun numarası
arama sayısı: iki istasyon arasındaki toplam konuşma sayısı
mülteci arama sayısı: iki istasyon arasındaki mültecilere kayıtlı telefonlardan yapılan arama sayısı
toplam konuşma uzunluğu: iki istasyon arasındaki toplam konuşma uzunluğu mülteci aramaları
toplam konuşma uzunluğu: iki istasyon arasında mültecilere kayıtlı telefonlardan yapılan aramalarda toplam konuşma uzunluğu.

Örnek dosya:

timestamp, outgoing_site_id, incoming_site_id,... ...number_of_calls, refugee_calls, total_call_duration, refugee_call_duration

2013 - 04 - 01 00,2,2,7,1,138,20
2013 - 04 - 01 00,2,3,4,0,136,0
2013 - 04 - 30 23,1659,608,0,1,0,3601

Aynı şekilde SET1S_M01.csv - SET1S_M12.csv dosyaları aylık kısa mesaj trafiğini kaydetmektedir:

zaman: gün ve saat olarak YYYY - MM - DD HH(24 saat formatında)
arayan_istasyon: SMS yollayanın yakınındaki istasyonun numarası
aranan_istasyon: SMS alanın yakınındaki istasyonun numarası
SMS sayısı: iki istasyon arasındaki toplam SMS sayısı
mültecilerin yolladığı SMS sayısı: iki istasyon arasındaki mültecilere kayıtlı telefonlardan yollanan SMS sayısı

2.Veritabanı: Detaylı hareket bilgisi

Bu veri kümesinde rastgele seçilmiş aktif kullanıcıların konuşma ve SMS aktiviteleri sırasında bağlandıkları baz istasyonları yer almaktadır.Veri zaman etiketleri içerecek ve seçilen her kullanıcı için sadece iki haftalık veri alınacaktır.İki haftalık periyodun sonunda yeni bir aktif kullanıcı seti örneklenecektir. Her örneklem mülteci olarak kayıtlı kullanıcıların yüzde üçü ile aynı miktarda mülteci olmayan kullanıcı içerecektir.Şahsi veriyi korumak adına, her iki haftalık periyot için farklı kullanıcılar seçilecektir.Zaman etiketleri dakika bazında yuvarlanacaktır.

Bu kullanıcılar için telefon numaraları verisetinde yer almayacak, her kullanıcıya rastgele başka bir numara verilecektir.Bu numaralar mültecilere kayıtlı telefonları temsilen 1 ile, mülteci olmayan kullanıcılar için 2 ile, bu bilginin olmadığı durumlarda 3 ile başlayacaktır. Bu rakamlar üretilirken her seferinde 0.001 ihtimalle değiştirilecek, bu şekilde herhangi bir numaranın bir mülteciye ait olup olmadığı kesin olarak söylenemeyecek, fakat toplam veride bu yapay gürültünün etkisi sınırlı olacaktır.Kullanıcının kimi aradığı bilgisi veritabanına geçirilmeyecek, fakat konuşmanın hangi gruba yapıldığı tutulacaktır.Burada da mültecilere kayıtlı telefonları temsilen 1, mülteci olmayan kullanıcılar için 2, bu bilginin olmadığı durumlarda 3 değeri kullanılacaktır. Daha önceki gibi, bu gruplar 0.001 ihtimali ile değiştirilmiş değerlerdir.

Eğer bir baz istasyonundan(veya baz istasyonu grubundan) belli bir saat için 25'ten az görüşme yapılmışsa, kullanıcıların kimliklerini gizlemek için bu görüşmeler veritabanından çıkartılacaktır. Gelen ve giden konuşmalar aynı konuşmanın iki kere sayılmaması için eşlenerek bir tanesi veritabanından çıkartılarak tutulacaktır. Baz istasyonu bilgisinin olmadığı durumlarda -1 değeri kullanılacaktır.

SET2_M01.csv - SET2_M12.csv dosyalarının içeriği aylık trafiği aşağıdaki şekilde tutacaktır:

arayan_kişi: rastgele belirlenmiş bir arayan numarası, ilk rakamı mülteci durumunu belirtecek şekilde(1: mülteci, 2: mülteci değil, 3: bilinmiyor)
zaman: gün ve saat olarak YYYY - MM - DD HH(24 saat formatında)
aranan_kişi_grubu: 1: mülteci, 2: mülteci değil, 3: bilinmiyor.
istasyon_kodu: baz istasyonunun veya istasyon grubunun kodu
arama_tipi: 1 arama bu numaradan yapıldıysa; 2: arama dışarıdan gelmişse

Örneğin:
caller id, timestamp, callee prefix, site id, call type
1138, 2013 - 04 - 01 12:32, 1, 52, 1
309095, 2013 - 04 - 01 12:33, 3, -1, 2

3.Veritabanı: Detaysız hareket bilgisi

Bu veritabanında 50.000 rastgele seçilmiş mülteci ve 50.000 mülteci olmayan kullanıcının bütün yıllık verisi, anonimleştirilerek ve yer detayı çok kabaca verilerek bulunmaktadır. Daha önce olduğu gibi, mülteci/ değil bilgisi 0.001 ihtimalle bozularak hazırlanmıştır.

Yer bilgisinin bozulması baz istasyonlarının bölgelere gruplanması ile gerçekleştirilir.Bütün Türkiye haritası yaklaşık 500 bölgeye ayrılacaktır.Veritabanında bu bölgelerin coğrafi merkez noktası verilecektir.

SET3_M01.csv'den SET3_M02.csv'ye kadar aylık trafiği tutan dosyaların formatı aşağıdaki gibidir:

arayan_kişi: rastgele belirlenmiş bir arayan numarası, ilk rakamı mülteci durumunu belirtecek şekilde(1: mülteci, 2: mülteci değil, 3: bilinmiyor)
zaman: gün ve saat olarak YYYY - MM - DD HH(24 saat formatında)
bölge_kodu: aramanın gerçekleştiği bölgenin kodu

Örneğin:
caller id, timestamp, prefecture id
1138, 2013 - 04 - 01 12:32, -1,
209095, 2013 - 04 - 01 12:33, 23
176202, 2013 - 04 - 01 12:33, 75

Kişisel bilginin korunumu
 • 1.Veritabanı baz istasyonlarında kaç adet ve ne uzunlukta konuşma yapıldığını içermektedir. Bu veritabanı kullanılarak hangi bölgenin günün hangi saatlerinde aktif olduğu, hangi iki bölgenin birbiriyle ilişkili olduğu gibi istatistikler çıkartılabilmektedir.
 • 2.Veritabanı detaylı konuşma kayıtları içerir.Burada kişisel bilginin korunması için alınan önlemler telefon numaralarının atılarak kullanıcıların rastgele sayılar ile betimlenmesi ve kayıt süresinin kullanıcı başına iki haftayla sınırlı tutulmasıdır. Ayrıca 25 konuşmadan az kayıt bulunan baz istasyonlarının veritabanından çıkartılacaktır. Konuşmaların yapıldığı fiziksel yerler paylaşılmamakta, sadece hangi baz istasyonu veya istasyon grubundan yapıldığı belirtilecektir.
 • 3..Veriler, ilgili mülteciye ait bütün kişisel bilgilerden arındırılmış olarak, sadece mültecilik durumu ile ilgili bir gösterge ile paylaşılacaktır.
Dikkatinize!

PROJE GRUPLARINCA PROJE TEKLİFLERİNİN SUNULMASI 23 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.