Loading...

YOUR VOICE, YOUR DATA, YOUR FUTURE.

MÜLTECİLER İÇİN VERİ TÜRKİYE!
TÜRK TELEKOM'UN DÜZENLEDİĞİ BÜYÜK VERİ YARIŞMASIDIR

SAYFAYI KAYDIRIN
  • D4R
  • GİRİŞ

NEDEN BU YARIŞMA

"D4R-MÜLTECİLER İÇİN VERİ TÜRKİYE"; TÜRK TELEKOM'UN TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERE DAHA İYİ YAŞAM KOŞULLARI SUNMA AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, ANONİM MOBİL TELEFON KULLANIMINA İLİŞKİN BÜYÜK BİR VERİ SETİNİ SEÇİLMİŞ ARAŞTIRMACI GRUPLARA SAĞLADIĞI BİR BÜYÜK VERİ YARIŞMASIDIR.

SUNUMU GÖRÜNTÜLE

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’ne (UNHCR) göre; günümüzde, kayıtlara geçmiş tarihin en yüksek rakamlarına erişen insan göçü seviyelerine tanıklık edilmektedir. 2015 yılında, yarısından çoğu 18 yaşından küçük olmak üzere yaklaşık 21,3 milyon kişi yasal mülteci olarak kabul edilmiştir. Son iki yılda bu rakamlar, dünyayı beş yıl öncesine göre epey farklı bir hale getiren ve 4,8 milyon Suriyelinin yurt dışına sığınmasına yol açan Suriye'deki korkunç iç savaşın ardından çarpıcı bir şekilde artmıştır. Bu beklenmedik hareket beraberinde birçok soruna yol açmış, daha çok odaklanılan barınma konusu, buzdağının sadece görünen ucudur. Beraberinde güvenlik, emniyet, siyaset, dayanışma ve insani konular bakımından başa çıkılması gereken çok sayıda sorun getirmiştir. Mültecilerin koşulları, en hafif tabirle yıkıcıdır.

 

Birçoğu mülteci kamplarında zorlu koşullarla karşılaşmaktadır. Hedefledikleri yere yolculuklarında, çoğunlukla yasadışı insan kaçakçıları tarafından organize edilen ve çoğu seferde eziyet ve ölüme yol açan tehlikeli ulaşım yöntemleri kullanmaktadırlar. Uzun süre, pek çok mülteci kampı kalabalık ve yetersiz olmuş ve insanlar soğuğa, açlığa ve hastalıklara maruz kalmışlardır. Şu anda, kayıtlı Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu komşu ülkeler tarafından ağırlanmaktadır ve bu mültecilerin yüzde 10'u kamplarda kalırken, yüzde 90'ı kentsel alanlara, kent çevrelerine ve kırsal alanlara dağılmış durumdadır.

  • D4R
  • ÖNCELİKLİ KONULAR

KONULAR

D4R GÖREVİNİN BİRİNCİ HEDEFİ, BİLİMSEL TOPLULUĞUN MÜLTECİ HAREKETLERİNİN ARAŞTIRABİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÖZEL BİR VERİ TABANI SUNMAK VE NİHAYETİNDE, İLGİLİ BİRİMLERCE AÇIKLANAN TÜRKİYE'DEKİ 3,5 MİLYONU AŞKIN SURİYELİ MÜLTECİYE DAHA İYİ KOŞULLAR SAĞLAYABİLMESİNE YARDIM ETMEKTİR. BU AMAÇ DOĞRULTUSUNDA, GÖREV BEŞ ÖNCELİKLİ ALANA ODAKLANMAKTA VE ARAŞTIRMACILARI AŞAĞIDAKİLERE İLİŞKİN ÇÖZÜMLER YARATMAYA DAVET ETMEKTEDİR:
 

  • D4R
  • BÜYÜK VERİ

VERİNİN
BÜYÜKLÜĞÜ

"MÜLTECİLER İÇİN VERİ TÜRKİYE";
TÜRK TELEKOM'UN 
TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERE DAHA İYİ YAŞAM KOŞULLARI SUNMA AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, ANONİM MOBİL TELEFON KULLANIMINA İLİŞKİN BÜYÜK BİR VERİ SETİNİ ARAŞTIRMACI GRUPLARA AÇTIĞI BİR BÜYÜK VERİ YARIŞMASIDIR.

23M’ KONUŞMA
SÜRESİ
3.5M TÜRKİYE'DEKİ
GÖÇMENLER
42M TOPLAM
KONUŞMA SÜRESİ

D4R görevi, araştırmacıları doğrudan mültecilerle, ilgili Bakanlıklarla ve tüm ortak kurumlarla çalışmaya davet etmek ve mülteci meselelerine dahil olan insanlara erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu görev ayrıca, insani sorunlar için sosyal verilerin analizindeki en faydalı çalışmaları ödüllendirerek teknik ve bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmayı ve büyük veri sorunları bağlamında etik ilkelere ilişkin uygulamalı bilgimizi geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Türk Telekom, önerilen çözümlerin sürdürülebilirliğini temin etmek üzere, çok sayıda yerel ve bölgesel paydaşı dahil ederek, birçok kar amacı gütmeyen kurumla birlikte bu projede çalışmıştır.

D4R görevi, hükümetlere, STK'lara ve diğer paydaşlara mülteci kriziyle başa çıkma konusunda yardım edecek teknolojik uygulamalar oluşturmak için yerel ve uluslararası seviyede kapasite oluşturulmasına da yardım edecektir.

  • D4R
  • TAKVİM

ÖNEMLİ
TARİHLER

PROJE, ARALIK 2017 İLE ARALIK 2018 ARASINDA YÜRÜTÜLECEKTİR. MÜLTECİ TOPLUMU, BAKANLIKLAR, ÜNİVERSİTELER VE GİRİŞİMİ DESTEKLEYEN KURUMLARIN ÜYELERİNDEN OLUŞAN BİR "D4R KOMİTESİ" TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEKTİR. SEÇİLEN EKİPLERE, DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ BİR KULLANICI ANLAŞMASI ALTINDA TÜM VERİ SETİNE ERİŞME İZNİ VERİLECEKTİR. HER KATEGORİDEKİ EN İYİ PROJELER HALKA AÇIK BİR ŞEKİLDE ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR.

NİSAN 2018
PROJELERİN SEÇİMİ
NİS - TEM 2018
PAYLAŞILAN VERİLERLE PROJELERİN HAZIRLANMASI
31 AGU 2018
PROJE RAPORLARI TESLİM EDİLMESİ
TÜM TAKVİMİ GÖRÜNTÜLE
“DATA FOR REFUGEES TÜRKİYE” BÜYÜK VERİ YARIŞMASI.
Dikkatinize!

PROJE GRUPLARINCA PROJE TEKLİFLERİNİN SUNULMASI 23 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.